طرحواره درمانی ١

طرحواره چهارچوب یا مفهومی شناختی است که به سازمان دادن و تفسیر اطلاعات کمک می کند. طرحواره ها مفید هستند به این علت که انها میان برهایی هستند برای برداشت های شخصی از میان انبوهی از اطلاعات در محیط پیرامون انسان.
هرچند این الگوهای فکری می توانند باعث توجه انتخابی شما به برخی از جنبه های موضوع شوند. در این حالت ممکن است رفتارهای کلیشه ای تداوم پیدا کنند و فرد از جنبه های جدید موضوع دور بماند.
اولین استفاده های مفهومی از طرحواره را در نظریه یادگیری بارتلت مشاهده کردیم. در نظریه های نزدیک تر به روانشناسی معاصر در الگوی رشدی-شناختی پیاژه نیز طرحواره به عنوان ابزاری کلیدی برای رشد شناختی در نظر گرفته شده است.
رامین علوی
Phd candidate

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

زمان

زمان تنها برای “شما”به انتها میرسد. قبل از نزدیک شدن به انتهای زمانِ خود داستان زندگیتان را سعی کنید تا اخر مرور کنید. سپس انرا با یک داستان یا فیلم سینمایی مقایسه کنید. داستانی که از خواندن یا دیدن ان لذت برده اید. ایا پس از اتمام داستان به پایان یافتن ان فکر می کنید؟ اغلب اینطور نیست. بلکه شما به احساس خوبی که از ان داستان پیدا کرده اید مشغول هستید. بنابراین داستان زندگی خود را به نحوی پیش ببرید که نه تنها در پایان بلکه در هرلحظه از ان بتوانید انرا مشاهده نیز بکنید. در انتهای زمان زندگیتان این احساس حاصل از ان هست که شما را نگران پایان یافتن زندگیتان می کند و یا شما را با لحظه لحظه های خود سازگارانه مشغول می سازد.
رامین علوی نژاد
دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

هدف

آنچه از بیان اهداف خود به دیگران باید بدانید را مورد توجه قرار دهید

زمانی این تفکر رایج پذیرفته شده بود که اهداف خود را با دیگران در میان نگذارید چراکه انگیزه شما برای دستیابی به هدف کاهش میابد. آنچه این ساده اندیشی را بیش از پیش نمایان می سازد این هست که هدف شما طیفی از افراد و عوامل محیطی را در بر می گیرد که نیازمند تعامل سازنده شما با آنها برای رسیدن به اهدافتان است. حرکت های شما به سمت هدف نیازمند بازخورد مناسب است و این بازخوردها یا از افراد بدست می آید یا از افکار و شناخت های شما که این افکار و عقاید نیز در تعامل با اطرافیان شکل گرفته و به سیستم انگیزشی شما بازخورد می دهد. پس برای انتخاب فرد مناسب جهت تعیین هدف و تنظیم فرایندهای پیش رو فرد مناسب را انتخاب کنید

رامین علوی نژاد

دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

سلام دنیا!

به وب‌نشر خوش آمدید.
این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید آن‌ را ویرایش یا پاک کنید و پس از آن وب‌نگاری را آغاز کنید!

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | یک پاسخ