دکتر رامین علوی

دکتر رامین علوی نژاد

دکتر روانشناس در تهران

دوره دیده نسل سوم رواندرمانی از خارج کشور

داور مجلات بین المللی ISI

سابقه کار بالینی از سال ۹۱

رواندرمانی افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلال های شخصیت و …مشاوره فردی، مشاوره خانواده و کودک، مشاوره ازدواج